Nhà tập thể cộng đồng

Nhà tập thể cộng đồng
Viết bởi: TRẦN THU
03/07/2020 \\ Hình ảnh \\ 0 bình luận

Nhà tập thể cộng đồng với hai tầng khác nhau lần lượt có tên gọi là Cao Nguyên Xanh và Đầu Nguồn Nước. Thiết kế mở, thân thiện giúp du khách có thời gian trải nghiệm ấn tượng

Viết bình luận của bạn: