H'MONG VILLAGE - ĐẠT DANH HIỆU DOANH NGHIỆP VĂN HOÁ TIÊU BIỂU THỜI KỲ HỘI NHẬP NĂM 2024

H'MONG VILLAGE - ĐẠT DANH HIỆU DOANH NGHIỆP VĂN HOÁ TIÊU BIỂU THỜI KỲ HỘI NHẬP NĂM 2024
Viết bởi: Hmong Village
27/06/2024 \\ Tin tức \\ 0 bình luận

Sáng 23/6, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương và Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Diễn đàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập” năm 2024.

Chương trình ghi nhận và biểu dương những thành công của các tổ chức, cá nhân trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập. Đề cao vai trò của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa XI) đã nêu “thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế... Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng luật pháp, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ Tổ quốc”.

Để kịp thời động viên, khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần hình thành bản sắc riêng cho văn hóa kinh doanh Việt Nam. Xây dựng và phát triển nền tảng văn hóa kinh doanh Việt Nam gắn với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, hướng tới các thương hiệu mạnh có thể trở thành biểu tượng của quốc gia. Những thương hiệu đó đại diện cho những giá trị về sức sáng tạo, tính kỷ luật, sự tiên phong, trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh. Cũng trong diễn đàn năm nay, H'mong Village đã vinh dự nhận danh hiệu Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu thời kỳ hội nhập năm 2024 của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

H'mong Village đạt được danh hiệu này bằng sự cố gắng, nỗ lực từ việc xây dựng khu nghỉ dưỡng dựa vào những giá trị Văn hoá dân tộc để phát triển du lịch và góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy và đặc biệt là quảng bá văn hoá Dân tộc đến nhiều du khách trong và Quốc tế.

     

Viết bình luận của bạn: