Những hàng rào đá nhuốm màu của thời gian!

Có một H'mong Village như thế đấy, cứ "già" dần theo năm tháng mỗi ngày một khác đi, nhưng lại mãi mang đến cho chúng ta cảm giác thân thuộc như những đứa trẻ đi học xa mới được trở về nhà vậy! 

Những hàng rào đá nhuốm màu của thời gian!
Viết bởi: Hmong Village
21/04/2024 \\ Tin tức \\ 0 bình luận

Những hàng rào đá nhuốm màu của thời gian...

Cứ mỗi ngày trôi qua, những hàng rào đá thân thuộc ở bản Đề Chia của H'mong Village lại như già đi theo năm tháng! Những hàng rào đá trông thế mà cho mỗi chúng ta một không gian thật bình yên mà cứ đến đây là muốn ở mãi!

Có một H'mong Village như thế đấy, cứ "già" dần theo năm tháng mỗi ngày một khác đi, nhưng lại mãi mang đến cho chúng ta cảm giác thân thuộc như những đứa trẻ đi học xa mới được trở về nhà vậy!

     

Viết bình luận của bạn: